Prof. Dr. Tufan KALELİ

Prof. Dr. Tufan Kaleli EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ çalışmalarına 1985 yılında Viyana / Avusturya' da Profesör Hanno Millesi yanında başladı. Yaklaşık 6 ay süre ile el, mikrocerrahi, brakial pleksus ve periferik sinir cerrahisi konusunda eğitim gördü.

1989 yılında İstanbul Fransız Pastör Hastanesi' nde el ve mikrocerrahi konusunda çalıştı.

1990-1992 yılları arasında. Dünyanın en iyi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Prof. Raoul Tubiana ve Prof. Alain Gilbert yönetimindeki "Institut de la Main"/PARIS de ve Faculté de Médecine Saint-Antoine da aralıklı olarak 2 yıl çalışmalarda bulundu. Bu süre zarfında “Hopital Fer a Moulin”/PARIS de mikrocerrahi eğitimi aldı.

 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda ilk EL CERRAHİSİ polikliniği Prof. Dr. Tufan Kaleli tarafından 19 Kasım 1990 tarihinde başlatıldı. Poliklinik hizmetleri 19 Kasım 1990 tarihinden beri aralıksız olarak sürdürülmektedir.

Dr. Kaleli 18-21 Mart 1993 tarihleri arasında Bursa, Uludağ, Grand Yazıcı Otel'de düzenlenen ULUSLARARASI KATILIMLI EL CERRAHİ SEMPOZYUMU" nu düzenledi. Çok başarılı geçen bu sempozyumda Fransa' dan Prof. Raoul TUBİANA, Prof. Alain GİLBERT ve Dr. Jayme BERTELLİ, İsrail'den Isidor KESSLER konferanslar verdiler. Bu toplantı ile önce Türkiye Avrupa el cerrahi federasyonuna üye oldu (Prof. Tubiana'nın teklifi ile) ardından 2001 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya El Cerrahi Kongresi'ne giden süreç başlamış oldu. Prof. Alain Gilbert 2001 Dünya kongresi'nin "İstanbul'da düzenlenebileceğini" ilk kez Uludağ'da belirtmiştir. Gerek Türkiye'nin Avrupa El Cerrahisi Federasyonuna üyeliğinde, gerekse Dünya Kongresi'nin İstanbul'da düzenlenmesinde Prof. Tubiana ve Prof. Gilbert'in önemli katkıları olmuştur. 1993 Uludağ toplantısı Türkiye el cerrahisi tarihinde çok önemli yer tutmaktadır. Dünya Kongresi'nin İstanbul'da düzenlenmesi çalışmalarının başlangıcı 1993 Bursa, Uludağ El Cerrahisi Sempozyumudur.

Kaleli, Prof. Raoul Tubiana nın FESSH in kurulduğunu söylemesi üzerine, Türkiye nin FESSH e uye olmasını Tubiana'ya teklif etti (17 MART 1993, Beyti Restaurant - İSTANBUL). Yemek yediğimiz toprakların AVRUPA OLDUĞUNU BELİRTEREK Tubiana ve Alain Gilbert Türkiye nin FESSH e uye olmasını sagladı. Gilbert delege olarak Kaleli yi 1993 deki ilk FESSH toplantisi için BRUKSEL e davet etti. Kaleli toplantıya katıldı.

Dr. Tufan Kaleli 23 Kasım 1996 da (Kervansaray Termal Otel/Çekirge) Paris'ten Dr. Christophe Mathoulin'in de katılımıyla Türkiye'nin ilk EL BİLEĞİ CERRAHİSİ bilimsel toplantılarından birinini düzenledi.


Dr. Kaleli 12 Ocak 2002 tarihinde Bursa'da ilk kez, Authentique Club Hotel/Botanik Park'ta, BRAKİAL PLEKSUS YARALANMALARI konusunda panel düzenledi. Panele Paris'ten Dr. Philippe Valenti konuk konuşmacı olarak katıldı.


Kaleli 14 Nisan 2007 yılında, Kervansaray Termal Hotel/Bursa’da Türkiyedeki ilk uluslar arası katılımlı EL Bilegi Artroskopisi kursunu düzenledi. Kongre’ye Paris/Fransa’dan Prof. Christophe Mathoulin ve Milano/Italya’dan Dr. Jane Messina egitmen olarak katıldı.

Dr. Kaleli Mayıs 2007 tarihinde El Yaralanmalarını onleme derneğini kurdu. 2009 yılında, birçok AVRUPA ülkesinin aday olduğu, 1. AVRUPA EL YARALANMALARINI ÖNLEME KONGRESİ’ nin BURSA/TÜRKİYE ye de yapılmasını sağladı. Kongre başkanlığını Prof. Dr. Tufan Kaleli yaptı.

2003 yılıda Uludag universitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji bünyesinde El Cerrahisi Bilim Dalını kurdu.

Dr. Tufan Kaleli Fransa El Cerrahisi Cemiyeti’nin TEK TÜRK ÜYESİDİR. Kaleli 2014 yılında Paris/Fransa da düzenlenecek olan 14. FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) AVRUPA EL CERRAHİSİ KONGRESİ nin komitesine seçildi. Dr. Kaleli bu komiteye seçilen tek Türk üyesi ve 3 Fransız olmayan uyeden biridir.

Dr. Kaleli European Hand Trauma Committee (AVRUPA EL TRAVMA KOMİTESİ) nin Türkiye ulusal delegesidir (2006 dan beri).

Dr. Kaleli “Prevention Commission of the Hand Trauma Committee” nin (AVRUPA EL YARALANMALARINI ONLEME KOMISYONU) BAŞKANIDIR.

Kaleli 10-13 Mart 2011 tarihlerinde Uludağ da Genç Yazıcı Otelde Türkiye de ilk kez çok spesifik bir konu olan “DİSTAL RADİUS VE ULNA KIRIKLARININ AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL FİKSASYON İLE TEDAVİSİ” ne ilişkin uluslar arası katılımlı bir kongre düzenledi. Kongre’ye Srasbourg/Fransa’dan Prof. Philippe Livernaux (Strasbourg Universitesi Ogretim Uyesi) konuşmacı olarak katıldı. Bu toplantı 5. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri dir.

Dr. Kaleli 15-18 Mart 2012 tarihlerinde Karinna Otel Uludağ-Bursa da Radius ve Ulna Proksimal Travmaları konulu 6. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri toplantısını düzenledi.

Dr. Kaleli 14-17 Mart 2013 de Uludağ Ağaoğlu my Resort Otel de Üst Ekstremitede Artroplasti Konulu 7. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri toplantısını düzenledi.

Dr. Kaleli 27 Subat – 2 Mart 2014 tarihlerinde Agaoglu My Mountain Uludag / BURSA da Ust Ekstremitede Romatoid Artrit Konulu 8. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri toplantısını düzenledi.


Dr. Kaleli 15-18 Mayıs 2014 tarihlerinde Hilton Hotel-Bursa da düzenlenen MİLLİ KONGRE nin başkanlığını yaptı.

Kaleli’nin 2012 den itibaren yaptığı bazı görevler aşağıdadır.
1- Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği 2016-2018 Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
2- FESSH Hand Trauma Committee Turkish Representative
3- FESSH, HTC, Hand Injury Prevention Comission 2006-2018 President
4- EWAS Üyesi ve Türkiye Temsilcisi
5- 2015, 2016, 2017, 2018 EWAS İSTANBUL, TÜRKİYE Kurs organizasyon komitesi üyesi..
6- 2012, 2014, 2016, 2018 European Hand Injury Prevention Congress Scientific Committee Member
7- XIX FESSH Congress, June 18 - 21, 2014. Paris, France, Scientific Committee Member
8- XVII FESSH Congress, June 21 - 23, 2012, Antwerp, Belgium, Scientific Committee Member

33 yılı aşan süre el ve üst ekstremite cerrahisi konusunda çalışmalarda bulunan Dr. Kaleli halen Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Prof. Dr. Tufan Kaleli aynı zamanda EL CERRAHİSİ BİLİM DALI başkanlığını ve El Yaralanmalarını Onleme Dernegi Baskanlıgı’nı sürdürmektedir.

Yaklaşık 40 yıldır Uludağ Üniversitesi’nde görev yapanTufan Kaleli aralıksız 28 yıldır hizmet veren ULUDAG UNIVERSİTESİ EL CERRAHİSİ polikliniğini yonetiyor.