EWAS TÜRKİYE

EWAS desteği ile Türkiye ‘de 2015 senesinden beri kurslar düzenlenmektedir. Canlı cerrahi ve bilimsel programdan oluşan kurslar Türkiye’de el bileği artroskopi tekniğinin yaygınlaşması ve uygulanabilir hale gelmesi amacıyla Prof.Dr. Christophe Mathoulin desteği ile devam etmektedir. 2015 yılından Prof.Dr. Christophe Mathoulin , Prof.Dr. Michel LEVADOUX, Prof.Dr. Max Haerle ve Dr. Nicole SCHMELZER-SCHMIEDT ve Türkiye den çok değerli meslektaşlarımızın bilimsel katkılarıyla tamamlanmıştır.2016 senesinde yine Prof.Dr. Christophe Mathoulin ,Dr. Mathilde Gras kursumuza katkı vermişlerdir.2017 ve 2018 senesinde Prof.Dr. Christophe Mathoulin tarafından iki günlük olarak düzenlenen kursta canlı cerrahi operasyonlar yapılarak çok değerli bilimsel ve teknik ayrıntılar katılımcılar ile paylaşılmıştır. 2019 yılında yurt dışı katılımlı olarak düzenlenecek kursta hem açık hem artroskopik canlı cerrahi vakaların beraber uygulandığı bir program planlanmıştır. 2019 yılında düzenlenecek 5. kursta Prof.Dr.Cristophe Mathoulin canlı cerrahi ve bilimsel sunumları ile katkıda bulunacaktır. Kursta el bileği konusunda yoğun çalışmaları olan otörler vaka tartışması ve bilimsel sunumları ile aramızda olacaktır. Yıllardır üst düzeyde bilimsel programın yanında canlı cerrahinin de yer aldığı bu kursun devamlı ve yurtdışı katılımlı olarak , tanınan bilinen bir kurs haline gelmesi planlanmıştır.