case1_1.jpg

22 yaş, kadın, ev hanımı, sağ el dominant
2 yıl önce düşme sonrası sağ el bileği dorsal ağrısı
FTR, istirahat ateli ve NSAID’e rağmen geçmemiş
Parmak ekstansiyon testi +

case3_1.jpg

37 yaş, erkek, mobilyacı, sağ el dominant
2-3 yıldır mevcut olan sol el bileği ağrısı
Lunat dorsalinde hassasiyet
El bilek fleksiyonu 50*, ekstansiyonu 50* ve ağrısız

case5_1.jpg

30 yaş, erkek, kalite kontrolörü, sağ el dominant
2 ay önce düşme sonrası sağ el bileği dorsoulnar tarafta ağrı
Fovea test +, ECU tendonu üzerinde ağrı +

case9_1.jpg

39 yaş, erkek, inşaat işçisi, sağ el dominant
3 yıl önce inşaatta sağ el bileğinde burkulma
Fovea test +

case2_1.jpg

27 yaş, erkek, makineci (tekstil)
3 yıldır her iki el bileğinde fizik tedaviye rağmen geçmeyen ağrı
Sol el bileğinde SL eklem dorsalinde, anatomik enfiye çukuru üzerinde hassasiyet

case4_1.jpg

33 yaş, erkek, depo görevlisi, sağ el dominant
1 yıldır sağ el bileği skafolunat eklem dorsalinde ağrı
El bilek ekstansiyonu 50* ve ağrılı, fleksiyon 60*
Watson shift testi -

case5_1.jpg

35 yaş, erkek, dekoratör, sağ el dominant
1.5 ay önce sağ el üzerine düşme
El bilek fleksiyon 30* ekstansiyon 45*
Anatomik enfiye çukuru üzerinde hassasiyet

case10_1.jpg

30 yaş, erkek, kumaş satıcısı, sağ el dominant
Sağ el bileği ulnarında zaman zaman ortaya çıkan ağrı
2 yıl önce sağ el 5. metakarp kırığı
Watson shift testi +, parmak ekstansiyon testi +